Latest item added to bag

Je hebt dit artikel aan jouw mandje toegevoegd

Maat:

De Verkoper

EMILEA (Stilmark SPRL) is gevestigd op het adres: Jetse Steenweg 479, 1090 Jette (Brussel) en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer: 0891.811.070. Ons BTW-nummer is: BE 0891811070 (‘Verkoper’).

Toepassing

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van overeenkomst zoals contract, leveringen, goederen en diensten aangegaan tussen EMILEA (Stilmark SPRL) en hun klanten*. Klanten zijn professionelen indien zij niet tot de consumenten gerekend worden. Alle klanten worden verondersteld bevoegd en verantwoordelijk te zijn voor hun aankopen.

Indien klanten niet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden, worden ze vriendelijk verzocht geen gebruik te maken van deze website.
Elke andere voorwaarde dan die hieronder vermeld, vergt een specifiek, schriftelijk akkoord van EMILEA om geldig te worden beschouwd.
Deze Algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde aangepast worden door EMILEA. De veranderingen zijn van kracht de dag dat deze op de Website geplaatst worden.
De klant wordt vriendelijk verzocht om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen.

*We spreken van klanten/consumenten zoals omschreven in het wettelijk artikel 1649bis§2, 1° van het Burgerlijk Wetboek, of artikel 1,7 in de wet op de Handelspraktijken (WHPC) van 14 juli 1991.

Bestelling en levering

Bestellingen via EMILEA gelden vanaf het moment de klant een bevestigingsmail ontvangen heeft van EMILEA. Indien het e-mailadres van de klant niet geldig is, dan is de aankoop niet geldig en is aldus EMILEA niet aansprakelijk.

EMILEA levert direct aan de consument, zijnde kleinhandel, en kan hierdoor elke vorm van levering aan groothandel en professionele kleinhandelaars weigeren. We hebben het recht om het aantal te verkopen items te beperken conform de handelspraktijken. De levering wordt uitgevoerd door een derde in opdracht van EMILEA, dit enkel binnen het Europese Unie-gebied (ons leveringsgebied) op het adres meegedeeld door de klant bij het plaatsen van de bestelling.

Indien een artikel, om het even welke reden, niet beschikbaar is, verplichten we ons ertoe de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. In dit geval, stellen wij een alternatieve maat voor of een alternatief artikel met een vergelijkbare kwaliteit en zelfde waarde (vervangartikel). We betalen het ontbrekende goed onmiddellijk terug. Het vervangartikel kan teruggestuurd worden onder dezelfde voorwaarden dan elk ander aangekocht artikel bij EMILEA (zie retourbeleid).


Bestelling

Wanneer je klikt op 'checkout' vragen we enkele belangrijke gegevens in te vullen om de bestelling te kunnen vervolledigen. Je krijgt de kans om je artikelen en gegevens te controleren en eventueel aanpassingen te doen in jouw bestelling alvorens te bevestigen. Je bestelling gaat van kracht van zodra EMILEA een bevestigingsmail heeft verstuurd. EMILEA heeft het recht een bestelling te weigeren en moet in dit geval geen verantwoording afleggen tegenover de koper, noch tegenover derden.

Op de bevestigingsmail, die je zal ontvangen nadat je een bestelling geplaatst hebt, vind je jouw bestellingsnummer en de omschrijving van de artikelen die je besteld hebt. Deze mail is slechts een ontvangstbewijs en is in geen geval een geldige aanvaarding van jouw bestelling. Een bestelling is pas definitief wanneer wij de betaling hebben ontvangen!

Op het moment dat we jou een bevestigingsmail sturen dat de goederen verzonden zijn, werd het order volledig aanvaard en is er een overeenkomst tussen jou en EMILEA. Tenzij we jou op de hoogte hebben gebracht dat jouw bestelling niet aanvaard werd of de bestelling werd geannuleerd volgens ons annulatie- en retourbeleid.

Leveringstermijn

De vermelde leveringstermijnen vormen louter een indicatie en zijn in geen geval bindend. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn te wijten is aan een grove nalatigheid van EMILEA.

Solden en Kortingen

De solden periode is vastgelegd volgens Belgische wet.

Individuele acties worden bekend gemaakt via onze verschillende communicatiekanalen en vermeld telkens de duurtijd van deze actie in de tekst.

Afgeprijsde artikelen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt, op=op.

Artikelen gekocht tijdens de solden worden niet terugbetaald. Eventuele ruil voor deze artikelen is mogelijk, na schriftelijke goedkeuring van 1 van onze medewerkers. Alle kosten gerelateerd aan de ruil van afgeprijsde stuks zijn voor de rekening van de klant, dit zijn de verzendkosten en de eventuele meerkost voor het te ruilen artikel. Hierop geldt 1 uitzondering in het geval van een duidelijke fabrikatiefout.

Prijs en Verzendingskost

De prijzen vermeld op onze website zijn de geldige prijzen. Deze prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. We zijn niet verantwoordelijk voor andere toeslagen, eventuele belastingen of andere heffingen die gelden op de bestemmingsplaats.

Bij een bestelling tijdens de solden of andere promoties geldt de korting die op het moment van aankoop vermeld staat.

EMILEA behoudt het recht de prijzen, de promoties, de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren op de website, dit op eender welk moment voor het aanvaarden van een bestelling en niet erna.

Voor België geldt er een gratis verzending bij een bestelling vanaf € 45,- (incl. BTW), in Belgïe. Bij aankopen onder dit bedrag betaalt u € 3,- verzendingskosten in België en voor alle andere landen betaalt u de normale verzendingskosten die vereist zijn voor uw land.

Het uitvoeren van uw bestelling is volledig gratis.

We pakken jouw bestelling graag in als cadeautje, wanneer je dit aanvinkt bij het plaatsen van de bestelling. Een fout of vergetelheid in dit geval, geeft geen recht tot het eisen van schadevergoeding. Let wel op: tijdens de solden worden er geen artikelen verpakt als cadeau, dit omwille van de grote omvang van de bestellingen. Bedankt voor het begrip.

Speciale voorwaarden: bij aankoop van artikelen tijdens de soldenperiode zijn de verzendkosten voor de klant. We bieden jou de laagste transportkosten voor jouw bestemming. Deze kosten worden duidelijk apart vermeld bij het afwerken van jouw bestelling.


Betaling

Na ontvangst van betaling volgt de uitvoering en verzending van de bestelling zo spoedig mogelijk.
De totale kostprijs van de bestelling is de prijs van de bestelde artikelen plus de verzendkosten, indien van toepassing, zoals vermeld in de leverings opties en deze kost wordt nogmaals bevestigd in de laatste stap bij de checkout alvorens je jouw bestelling bevestigd.

Betalen kan via de veilige betaalprovider Adyen met Visa, Mastercard, Maestro, American Express of via jouw online banking systeem van KBC, CBC, AXA, Fintro, BNP Paribas, ING en Belfius. Al deze betaalmogelijkheden zijn 100% beveiligd.
Voor meer info over online betalen via Adyen, ga naar http://www.adyen.com/

Bij deze verklaar je dat jouw krediet-/debetkaart, gebruikt voor deze transactie, persoonlijk bezit is. Kaarthouders worden gecontroleerd op geldigheid en rechtmatig gebruik. Bij niet aanvaarding van de betaling door gebrek aan of door foutieve informatie, wordt de bestelling geweigerd. EMILEA is in dit geval ook niet aansprakelijk voor elke vorm van vertraging of niet-levering van de goederen. We zijn ook niet genoodzaakt de reden van weigering mee te delen.

EMILEA is niet verantwoordelijk voor de extra kosten verbonden aan de betaling met krediet-/debetkaart, noch voor de extra kosten die jouw bank aanrekent voor de online betaling.

Wens je te betalen via overschrijving, dat kan. Verwittig ons via mail, telefoon of live chat, wij bevestigen jouw bestelling waarop je vervolgens een email ontvangt met alle nodige gegevens om het bedrag van de aankoop op onderstaand rekeningnummer over te schrijven:

Keytrade Bank SA, Vorstlaan 100, 1170 Brussel
Rek.nr: 651-1486966-59
IBAN: BE84651148696659
BIC: KEYTBEBB
VERMELDING: #jouw bestelnummer

Bedenkingstijd en retourbeleid

Bij EMILEA geven we jou de tijd om na te denken over jouw aankoop. Als een artikel niet voldoet aan je verwachtingen, kun je het ons terugsturen binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel. De artikelen moeten ongedragen, nog voorzien van alle kledinglabels en in de oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden. Alvorens het artikel terug te sturen, mail je ons naar [email protected]. EMILEA heeft het recht teruggestuurde artikelen te weigeren indien deze niet aangekondigd zijn via e-mail of indien ze niet voldoende gefrankeerd zijn.

Voor hygiënische redenen vragen we om de artikelen, zoals ondergoed & zwemkleding, aan te trekken over het eigen ondergoed van de kinderen. We hebben het recht teruggestuurde artikelen te weigeren indien deze sporen nalaten van eender welke vorm van gedragenheid.

Wanneer artikelen worden teruggestuurd, ontvang je een tegoedbon voor het desbetreffende bedrag van zodra wij alles ontvangen en gecontroleerd hebben of kun je een terugbetaling vragen voor de waarde van de teruggestuurde artikelen. Je zal het volledige aankoopbedrag van het artikel terugvorderen, zonder verzendkosten en de eventuele kortingen indien van toepassing. Als de artikelen beschadigd of gedragen teruggestuurd worden, zal het bedrag van jouw tegoedbon verminderen in overeenstemming met de vast te stellen schade.

Een tegoedbon is niet mogelijk voor artikelen aangekocht tijdens de solden.

De klant is aansprakelijk voor het teruggestuurde artikel tot ontvangst bij EMILEA. Hiervoor raden wij aan om gebruik te maken van een beveiligde of traceerbare verzendvorm. Alleen bij bewijs van ontvangst kan de waarde van de artikelen worden teruggestort indien nodig.

Alle artikelen worden grondig gecontroleerd alvorens ze verzonden worden door EMILEA. De klant is verantwoordelijk om het pakket bij ontvangst te controleren. Aanvaard nooit pakketten die duidelijk beschadigd zijn tijdens het transport en controleer de inhoud van het pakket onmiddellijk na ontvangst. Indien je schade vaststelt, vragen we je ons hiervan op de hoogte te brengen en ons een foto te sturen van het beschadigde artikel.

Speciale voorwaarden: Artikelen gekocht tijdens de solden kunnen enkel geruild worden tijdens de solden. De transportkost voor het ruilen van artikelen wordt betaald door de klant. Geen terugbetaling, tenzij het gaat om een ernstige fabrikatiefout.


Risico-overdracht en eigendomsoverdracht

Risico-overdracht vindt plaats op het moment van levering. Eigendomsoverdracht vindt plaats van zodra de klant het volledige bedrag betaald heeft. Zolang de betaling niet volledig uitgevoerd werd, heeft de klant het recht niet om over de artikelen te beschikken. In dit geval mag hij/zij het artikel niet veranderen van vorm, niet doorverkopen aan derden of deze ter beschikken stellen aan derden.

Aansprakelijkheid en klachten

We doen ons uiterste best om deze website ten alle tijde up-to-date en correct te houden. Toch kunnen fouten, nalatigheden of spellingsfouten voorkomen, alsook verbindingsproblemen of verlies van gegevens hierdoor. EMILEA ziet af van haar verantwoordelijkheid in geval van schade ten gevolge van eerder vernoemde gebreken, zowel direct als indirect.

Fouten gemaakt door EMILEA inzake kwantiteit of product, zowel als elke waarneembare fout, moeten binnen de 5 dagen van levering worden meegedeeld. De klant moet elke vorm van verborgen gebreken melden via mail, binnen 14 dagen na waarneming van deze gebreken.

EMILEA biedt de klant een zo getrouw mogelijk beeld van de artikelen die zij verkoopt op hun website. Kleine verschillen kunnen echter voorkomen, zoals verschil in kleur of vorm. Dit is vaak het gevolg van technische beperkingen van het beeldscherm en vallen niet onder de bevoegdheid van EMILEA. Indien de klant hierdoor niet tevreden is, kan hij de mogelijkheden bekijken om de artikelen terug te sturen onder ons retourbeleid.

We willen de klant de beste artikelen aanbieden, mocht er toch een fout voorvallen, zoeken we zo snel mogelijk naar een passende oplossing, dit kan door vervanging van het artikel of door het bedrag terug te betalen, behalve wanneer de artikelen gedragen, beschadigd of ongepast behandeld werden.
Aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van het aangekochte artikel, niet tot indirecte schadevergoedingen, verlies aan winst, inkomsten, opbrengsten, goodwill, imagoverlies of verlies aan besparingen. De hiervoor vermelde bepalingen hebben geen effect op het wettelijk recht van de consument volgens het wettelijk recht aangaande de verkoop van consumentengoederen.

Recht om artikelen terug te nemen

We behouden het recht om op elk moment eender welke artikelen terug te nemen van de website. We zijn niet verantwoordelijk voor het terugnemen van artikelen op de website, noch tegenover de klant, noch tegenover derden.

Privacybeleid

Wanneer je bestelt bij EMILEA worden er een aantal persoonlijke gegevens gevraagd, deze zijn nodig om jouw bestelling goed te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden uitsluitend door EMILEA, Jetse Steenweg 479, 1090 Jette (Brussel), België behandeld voor bestellingsdoeleinden en voor direct marketing doeleinden, mits akkoord van de klant.
Als de klant deze gegevens niet bezorgd aan EMILEA, kan de bestelling geweigerd worden en de overeenkomst verbroken worden.
Deze persoonlijke gegevens worden enkel meegedeeld aan derden voor het uitvoeren van de levering, bijvoorbeeld De Post en mits toestemming van de klant, voor direct marketing doeleinden. Van zodra de klant een persoonlijke login heeft en er sprake is van een ‘commerciële relatie’ tussen EMILEA en de klant, kunnen de persoonlijke gegevens meegedeeld worden aan andere bedrijven van Stilmark SPRL. De klant kan dit op elk moment en kosteloos weigeren.

Eens ingelogd kan de klant zijn/haar gegevens wijzigen en zelfs zijn/haar account volledig wissen.

Toepasselijk recht

Het Belgisch Recht is van toepassing op elke voorwaarde vermeld in de overeenkomst. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van het Brussels arrondissement bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek in het geval van een verkoop aan een consument..

Scheidbaarheid

Indien een artikel, gedeeltelijk of volledig, in onze algemene voorwaarden nietig en ongeldig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.


Je bestelling annuleren

Je kan je bestelling nog annuleren vóór verzending en alvorens je een bevestigingsmail ontvangt. Contacteer ons dan zo snel mogelijk via e-mail naar [email protected].

Bestellingen die reeds werden verzonden, kunnen niet meer geannuleerd worden. Je kan het artikel wel terugsturen, zie hiernaast.

Beschadigd artikel

Beschadigde artikelen worden op de best mogelijke manier behandeld, dit kan door middel van een reparatie of een tegoedbon.

In het geval van een beschadigd artikel, moet je ons binnen 14 dagen van ontdekking van de fout via mail op de hoogte brengen. We vragen steeds om een foto van de vastgestelde fout of beschadiging mee te sturen.

Je ontvangt een compensatie voor de beschadiging, tenzij deze door eigen toedoen werd aangebracht. We zijn verantwoordelijk voor een bedrag dat gelijkstaat aan de waarde van de aangekochte, beschadigde goederen.

Slijtage

Een artikel wordt beschouwd als zijnde gedragen van zodra de originele kleding labels werden verwijderd, wanneer het werd gewassen, gedragen of enige vorm van slijtage of beschadiging vertoont. Alle tekenen die anders zijn dan de oorspronkelijke staat van het kledingstuk worden beschouwd als een vorm van slijtage.

Klantenbescherming

Bij Emilea kan je er zeker van zijn dat je beschermd bent als klant. We zijn gecertificeerd door de Belgische Ecommerce Organisatie BeCommerce, en als een trouwe opvolger van Excellente Diensten respecteren we de gedragsregels bepaald door BeCommerce (BeCommerce - Gedragscode).

BeCommerce is ook een lid van Ecommerce Europa.

Artikel terugsturen

Voldoet een artikel niet aan je verwachtingen of is het eerder te groot of te klein? Je kan het ons terugsturen binnen 14 dagen na ontvangst.

Het terug te sturen artikel moet ongedragen, nog voorzien van alle kleding labels en in de oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden. Alvorens het artikel terug te sturen, mail je ons naar [email protected]. EMILEA heeft het recht teruggestuurde artikelen te weigeren indien deze niet aangekondigd werden via e-mail of indien ze onvoldoende gefrankeerd zijn.

Je kan een artikel ruilen of je kan kiezen voor een tegoedbon ter waarde van de teruggestuurde artikelen. We zijn niet verantwoordelijk voor de kosten voor het terugsturen. Als een artikel beschadigd of gedragen teruggestuurd wordt, zal de waarde van het tegoed verminderd worden met de vastgestelde schade.

Indien gewenst, kan het bedrag van het arikel teruggestort worden op jouw rekening. Gelieve ons dan per mail jouw rekeningnummer (IBAN + BIC) door te sturen. De terugbetaling gebeurt dan binnen 14 dagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel. Terugbetalingen kunnen enkel in het geval van niet afgeprijsde artikelen. Opgelet: wanneer het totaalbedrag van je bestelling na terugzending onder het vooropgestelde bedrag komt om gratis verzending te verkrijgen, dan wordt de verzendkost afgetrokken van het bedrag van terugbetaling.

Terugsturen kan naar:
EMILEA
Stilmark BVBA
Jetse Steenweg 479
1090 Jette (Brussel)
België

Voor hygiënische redenen vragen we om de artikelen, zoals ondergoed & zwemkleding, aan te trekken over het ondergoed van je kinderen. We hebben het recht teruggestuurde artikelen te weigeren indien deze sporen nalaten van eender welke vorm van gedragenheid.

Veilig online winkelen met BeCommerce!Certified Happy Shopping
Gratis, Snelle en Verzekerde LeveringGratis, Snelle en Verzekerde Levering
14 Dagen Bedenktijd14 Dagen Bedenktijd
Beveiligd met SSLBeveiligd met SSL
KlantenbeschermingKlantenbescherming
Shop

Shop in shop

Shop op merk

Shop op categorie

Shop voor jongens


Shop voor meisjes


Shop op leeftijd


Shop op prijs

Gratis toegang tot exclusieve koopjes

Schrijf je in op de wekelijkse Emilea nieuwsbrief en krijg toegang tot onze promoties en koopjes exclusief voor leden.

Schrijf je in